Blitz

Tag "Kerkime shkencore"

Kërkimet shkencore, “Nature Index”: Shqipëria, ndër vendet e fundit

    Kërkimet shkencore, “Nature Index”: Shqipëria, ndër vendet e fundit

Çdo vit, Nature Index publikon raporte lidhur me impaktin në kërkimet shkencore për secilin shtet, sipas institucioneve që kryejnë kërkimet, të cilat përpilohen nga Nature Publishing Group (NPG). Ky indeks mundëson një

Read Full Article